Yukleniyor Lutfen Bekleyiniz......

İçeriği Gönder


Ne Yapıyoruz ?

İletişim


İletişim
info@karincaymm.com.tr 0216 463 00 34

Transfer ve Fiyatlandırması


Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin ulusal ve uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması artık bütün ülkelerin Maliye Bakanlıklarının ve bütün vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biridir.

Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye’de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları gerekmektedir.

Öte yandan transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ülkelerin iç mevzuatlarının yanı sıra, OECD bünyesinde zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte uluslararası vergilendirmeyi de ilgilendiren önemli konulardan biri haline gelmiştir.

Transfer fiyatlandırması ile ilgili aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

  • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
  • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
  • Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
  • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
  • Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,


Okuduğunuz bu içeriği paylaşın : | |

Danışmanlığa mı ihtiyacınız var? Temas kurmaktan çekinmeyin.

Kişi odaklı, uzun yıllar deneyimli ve profesyonel ekibimiz size en hızlı şekilde çözümler sunmaya hazırdır.

En üste çık