YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Zorlu rekabet şartlarında, şirketlerin stratejik hedeflerine uygun olarak yollarını belirlemeleri büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin önemli yönetimsel kararlarını doğru almaları; mevcut şartların çok yönlü bakış açısıyla incelenmesini ve uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip uzman desteğini gerektirir.

KARINCA K&K olarak, şirketiniz için olası risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, faaliyetlerinizin kesintisiz yürütülmesi ve hedeflerinize uygunluğunun sağlanması sizlere verdiğimiz hizmetlerin içerisinde belki de en önemlisidir.

Yönetim danışmanlığı alanında tecrübeli uzmanlarımızla sağladığımız KARINCA K&K’ya özel hizmetlerle, zaman ve bütçe açısından doğru yönetilen ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktayız.

Yönetim danışmanlığı hizmetlerimizden bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • İç kontrol ve iç denetim sistemleri kurulması,

  • Muhasebe ve finansal raporlama danışmanlığı,

  • Maliyet kontrol sistemi kurulması,

  • Şirket yeniden yapılandırmaları,

  • Bütçeleme sistemi kurulması.