YATIRIM TEŞVİKLERİ

Bilindiği gibi yatırımlar, ülkelerde devletlerin sağladığı teşvikler ile cazip hale getirilmektedir ve bir şirketin neredeyse büyümeye devam edebilme kaynağıdır.

Ekonomik dinamiklere ayak uydurabilmek için birçok defa değişikliğe konu olmuş olan yatırım teşvik mevzuatımız yatırım türüne göre aşağıda yer alan teşvikleri sağlayabilmektedir:

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,

 • KDV istisnası,

 • İndirimli Kurumlar Vergisi,

 • Gelir Vergisi stopajı desteği,

 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,

 • Yatırım yeri tahsisi,

 • Faiz desteği,

 • KDV iadesi,

 • Sigorta primi desteği.

Yukarıda yer alan teşviklerin sağlanması; karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu kapsamda yatırımlarınızın devletçe sağlanan teşviklerden yararlanması kapsamında, sürecin tümüne yönelik destek veriyoruz.

Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında sunduğumuz hizmetler:

 • Yatırımların en başından itibaren teşvik mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 • Yatırım Teşvik Belgesi müracaat ve kapama süreçlerinin yönetilmesi,

 • Yatırım planlarının mevcut teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi,

 • Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yararlanılan teşviklerin doğruluğunun denetlenmesi.