UYGUNLUK DENETİMİ

Uygunluk denetimleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç, politika, yönetmelik, prosedür, mali ve diğer mevzuata uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılan denetimlerdir.

Uygunluk denetimleri şirketlerin neredeyse tüm bölümlerinde ayrı ayrı ya da bu bölümlerin tümünde gerçekleştirilir.

Kurumsallaşmanın önem kazanmasıyla birlikte oluşan yeni prosedür ve düzenleyici kurallar karşısında uzmanlarımızın tecrübeleriyle sizlere rehberlik ediyor,

Müşterilerimizin yerel ve uluslararası düzenlemelere veya iç prosedürlerine uygunluğunu gözden geçiriyor, şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik uyum programları öneriyor ve yükümlülükleriniz açısından içinizin rahat olması için sizlere yol gösteriyoruz.