ÖZEL AMAÇLI DENETİMLER

Karınca K&K olarak, ihtiyaçlarınıza uygun, birçok alanda özel amaçlı bağımsız denetim hizmetleri sunmaktayız.

Finansal tabloların bağımsız denetiminden farklı olarak, rapor kullanıcıları için, belirli finansal bilgilerle ilgili raporlama yapılması gerektiği hallerde özel amaçlı denetim veya inceleme çalışmaları yapmaktayız.

Özel amaçlı bağımsız denetim veya inceleme çalışmaları kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdadır:

  • Vergi beyannamesi ekindeki finansal tabloların vergi esaslı muhasebe düzenlemelerine uygunluğu denetimi,

  • Nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluk denetimi,

  • Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi,

  • Kredi, hibe ve tahvil sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetimi,

  • Ciro doğruluk denetimleri, (AVM kiracıları vs.)

  • Fon, destek ve teşvik düzenlemelerine karşı yükümlülük uygunluk denetimi.