İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Çok kapsamlı ve geniş hizmetler verdiğimiz bu alanda, verdiğimiz hizmetleri genel alt başlıklar halinde vermeyi uygun bulduk. Detaylarını, ihtiyaçlarınız dâhilinde bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Bu çerçevede verdiğimiz hizmetler:

 • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,

 • İş yeri iç yönetmeliği,

 • Özlük dosyalarının kontrolü,

 • İş akdi fesih süreci,

 • İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,

 • İdari para cezaları,

 • İş yeri tescil işlemleri,

 • İş yeri devir ve birleşmeleri,

 • İş yerinin kapatılması,

 • İş kazası ve meslek hastalıkları,

 • Prim farklarına itiraz ve idari para cezaları,

 • Yurt dışı işçi istihdamı uygulamaları,

 • İncelemelere rehberlik edilmesi,

 • Emeklilik ve tahsis talep işlemleri,

 • Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı,

 • Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları,

 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları,

 • Asgari işçilik ve uzlaşmalar,

 • Geçmişe dönük teşvik imkânları,

 • Asıl işveren – alt işveren çalışmaları,

 • İstihdam teşvikleri olarak özetlenebilir.