İNCELEMELER VE UYUŞMAZLIKLAR

Vergi incelemeleri, uzlaşma görüşmeleri ve vergi davaları hassasiyetle yönetilmesi gereken süreçler olup, bu süreçlere muhatap olan şirketlerin ve kişilerin uzman desteği almaları büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal olarak 22, bazı uzmanlarımızın 40 yılı aşkın süredir vergi uygulamalarında yüksek tecrübesinden aldığımız güçle, müşterilerimizin vergi incelemeleri ve uyuşmazlıkları sürecini özel ve kapsamlı yaklaşımımızla en uygun şartları sağlayacak şekilde yönetiyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

  • Vergi uzlaşma komisyonları nezdinde gerçekleştirilen uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri,

  • Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi hizmetleri,

  • Vergi davalarına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetleri,

  • Özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve teknik destek sağlanması,

  • Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde gerçekleştirilen dinlenme taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,

  • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi hizmetleri,

  • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında Karşılıklı Anlaşma Usulüne ilişkin danışmanlık hizmetleri.