İÇ DENETİM

İşletmelerde iç denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir.

Türkiye’de iç denetimin önemi, çeşitli denetleyici düzenlemeleriyle birlikte her geçen gün artmaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyumu da kesinlikle unutmamak gerekir.

Karınca K&K olarak, uzmanlarımızın tecrübesiyle, kurum kültürüne uygun iç kontrol ortamının oluşturulması ve iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konularında müşterilerimize hizmet sunmaktayız.