DOLAYLI VERGİLER

Muafiyet, istisna, indirim ve iade haklarının yeteri kadar bilinmemesi halinde, şirketler için önemli finansal yükler oluşturma riski içeren dolaylı vergiler şunlardır:

 • Katma değer vergisi,

 • Özel tüketim vergisi,

 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

 • Özel iletişim vergisi,

 • Damga vergisi,

 • Gümrük vergisi,

 • Harçlar.

Özellikle katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV), ticari işlemlerin taraflarının finansal hak ve yükümlülüklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Mükellefiyetler zamanında ve doğru olarak yerine getirilmediği takdirde, finansal yüklere ve kayıplara yol açabilmektedir. Dolaylı vergilerin doğru kurgulanması ve muafiyet, istisna, indirim ve iade gibi hakların zamanında kullanılması için doğru şekilde en yüksek kazanç ve hız konularındaki sayısız referans oluşturduğumuz tecrübemizin desteğini sizlere de sunmak isteriz.

Yıllardır bu alanda çalışan uzmanlarımızdan oluşan dolaylı vergiler ve KDV/ÖTV/ÖİV iade ekibimiz:

 • KDV iadesi tasdik hizmetleri,

 • ÖTV iadesi hizmetleri,

 • Dolaylı vergiler danışmanlık hizmetleri,

 • Özel iletişim vergisi iadesi tasdik hizmetleri,

 • Dolaylı vergiler danışmanlık hizmetleri,

 • Muafiyet, istisna, indirim ve iade imkanlarının araştırılması,

 • Sözleşmelerin ve benzeri kağıtların damga vergisi açısından incelenmesi,

 • Dolaylı vergiler beyanname kontrol hizmetleri konularında sizlere sektörde verilebilecek en düzgün ve hızlı hizmetleri sunacaklardır.